اداره کل پشتیبانی امور دام استان یزد

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای سید ابوالفضل وکیلی

مساحت کل استان

74.493 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.138.533 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

15 کیلوگرم

تعداد دام سبک

802.000 راس

تعداد دام سنگین

165.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

5 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

500 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.540.000 قطعه

تلفن شرکت

035-37245916-17 

کدپستی

 89169-88169

آدرس

 یزد- میدان امام حسین( ع)- کوچه شهید محمود حاجی مهدی(جنب بانک ملی)