اداره کل پشتیبانی امور دام استان سمنان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای اسفندیار مونسان

مساحت کل استان

97.491 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

702.000 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

19 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

14 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.600.000 راس

تعداد دام سنگین

107.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

4 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

یک واحد(آزاد بال شرق)

تعداد مرغداریهای فعال استان

399 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.400.000 قطعه

تلفن شرکت

 3 - 023-33347180

کدپستی

35196-84376

آدرس

سمنان – بلوار معلم – مجتمع تجاری معلم  طبقه اول – واحد 1