اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای سید محمد جعفری کلاریجانی

مساحت کل استان

23.833 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

3.283.582 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

25/11  کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11/47  کیلوگرم

تعداد دام سبک

2.747.537  راس

تعداد دام سنگین

764.338  راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

15  واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

4  واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

2.126  واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

9 میلیون قطعه

تلفن شرکت

011-33257100

کدپستی

57548 - 48188

آدرس

ساری - خیابان 15 خرداد - بیست متری دوم - روبروی مهدیه - نبش کوچه بقراط