اداره کل پشتیبانی امور دام استان مرکزی

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای نادر مومنی

مساحت کل استان

29.405 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.430.000 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

26.1 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11.47 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.841.000 راس

تعداد دام سنگین

386.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

7 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

2 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

455 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.100.000 قطعه

تلفن شرکت

34130601 - 34130588 - 086

 کدپستی

38193-34181

آدرس

اراک – سه راهی خمین کمربندی شمالی –روبروی پمپ بنزین