اداره کل پشتیبانی امور دام استان لرستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای سید حمید شاهرخی

مساحت کل استان

28.368 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.760.649 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

26 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

14 کیلوگرم

تعداد دام سبک

3.500.000 راس

تعداد دام سنگین

253.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

9 واحد 

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

2 واحد 

تعداد مرغداریهای فعال استان

630 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.600.000 قطعه

تلفن شرکت

33200401-4- 066 

کدپستی

68169-15313  

آدرس

خرم آباد لرستان – خیابان انقلاب – روبروی سازمان جهاد کشاورزی