اداره کل پشتیبانی امور دام استان کردستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای فرزاد معاونی

مساحت کل استان

29.137 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.6 میلیون نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

26 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.398.000 راس

تعداد دام سنگین

235.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

7 به ظرفیت 18000 قطعه در ساعت

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

0

تعداد مرغداریهای فعال استان

751 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

3.600.000 قطعه

تلفن شرکت

8 - 3388446 -087

کدپستی

66168-34481 

آدرس

سنندج – سه راه جهاد – ساین اداری – اداره پشتیبانی امور دام استان کردستان