اداره کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای حمید بدوی

مساحت کل استان

64.057 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

4.710.509 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

سرانه مصرف در استان قابل احصا نمی باشد.

تعداد دام سبک

3.485 هزار راس

تعداد دام سنگین

452.257 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

10 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

0

تعداد مرغداریهای فعال استان

785 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

3.966.058 قطعه

تلفن شرکت

 061-33331009

کدپستی

61556-85699 

آدرس

اهواز- کیانپارس- خیابان سروش شرقی- نبش اردیبهشت- پلاک 27