اداره کل پشتیبانی امور دام استان هرمزگان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای عبدالرضا تقی زاده

مساحت کل استان

70.697 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.776.000  نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

18 تن

سرانه مصرف گوشت قرمز

12  تن

تعداد دام سبک

1.300.000 راس

تعداد دام سنگین

64.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

5 مورد به ظرفیت 9000 قطعه در ساعت

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

-

تعداد مرغداریهای فعال استان

253 

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

1.200.000 قطعه

تلفن شرکت

076-33662370 

کدپستی

79158-57419 

آدرس

بلوار امام خمینی- نبش خیابان طلوع