اداره کل پشتیبانی امور دام استان گلستان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای محمد رضا جامی

مساحت کل استان

20.367 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.868.819 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

26 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.565.768 راس

تعداد دام سنگین

368.842 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

14 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

6 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

767 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

8.000.000 قطعه

تلفن شرکت

017-32157430-32153848 

کدپستی

 49169-99859

آدرس

گرگان-کیلومتر اول جاده گرگان گنبد-جرجان پنجم-شهرک شهید بهشتی-پشتیبانی امور دام دام استان گلستان