اداره کل پشتیبانی امور دام استان قم

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای مسعود فرجی

مساحت کل استان

11240 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.298.000 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

23 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

12 کیلوگرم

تعداد دام سبک

184.000 راس

تعداد دام سنگین

96.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

2 کشتارگاه

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

-

تعداد مرغداریهای فعال استان

230  واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

970.000  قطعه

تلفن شرکت

2 - 025-32858951 

کدپستی

37161-51994 

آدرس

قم، بلوارغدیر، ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی، طبقه پنجم