اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای فرشید گرامی پور

مساحت کل استان

 15.820کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

 1.201.565نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

12 کیلوگرم

تعداد دام سبک

954.600 راس

تعداد دام سنگین

358.900 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

 4 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

426 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

1.800.000 قطعه

تلفن شرکت

028-33249376-79 

کدپستی

34197-68317 

آدرس

قزوین- میدان 22 بهمن- ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی