اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس

سرپرست پشتیبانی امور دام استان

آقای رهام رحمانی

مساحت کل استان

122.608 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

4.851.274 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

24 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11.4 کیلوگرم

تعداد دام سبک

6.123.551 راس

تعداد دام سنگین

405.660 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

11 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

3 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

1.000

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

52.554.000 قطعه

تلفن شرکت

071-36461721 

کدپستی

71946-16645 

آدرس

شیراز- بلوار چمران- روبروی بیمارستان حافظ شرکت پشتیبانی امور دام فارس