اداره کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری

سرپرست پشتیبانی امور دام استان

آقای بهروز آل مومن

مساحت کل استان

16.411 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

948.000 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

22 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

14 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.601.000 راس

تعداد دام سنگین

220.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

3 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

0

تعداد مرغداریهای فعال استان 215 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

1.013.000 قطعه

تلفن شرکت

2 - 038-33344481

کدپستی

88157-13511

آدرس

شهرکرد-خیابان آیت ا...کاشانی-اداره کل منابع طبیعی استان- ساختمان اداره کل پشتیبانی امور دام استان