اداره کل پشتیبانی امور دام استان اردبیل

سرپرست پشتیبانی امور دام استان

آقای علی اکبر حسنیان

مساحت کل استان

17.953 کیلو مترمربع

جمعیت انسانی استان

1.249.000 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27/01  کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

12/11  کیلوگرم

تعداد دام سبک

2.024.000 راس

تعداد دام سنگین

358.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

5 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

375 واحد 

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

1.400.000 قطعه

تلفن شرکت

6- 045-33740375

کدپستی

56158-13485

آدرس

اردبیل- مجتمع اداری بعثت- میدان طوبی- ساختمان اداری شرکت پشتیبانی امور دام