اداره کل پشتیبانی امور دام استان البرز

مدیر پشتیبانی امور دام استان

آقای رحمت اله شفائی

مساحت کل استان

5124  کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

2712400  نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

25.6 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11.1 کیلوگرم

تعداد دام سبک

365.000 راس

تعداد دام سنگین

110.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

6

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

-

تعداد مرغداریهای فعال استان

183 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

400.000 قطعه

تلفن شرکت

026-34812271

کدپستی

3153613111

آدرس

کرج -اول  جاده قزل حصار-روبروی خیابان میثم 1