اداره کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای کریم صدیقیان

مساحت کل استان

45.491 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

3.909.652 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

 25 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

12 کیلوگرم

تعداد دام سبک

3.557.153 راس

تعداد دام سنگین

514.083 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

11 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

0

تعداد مرغداریهای فعال استان

669 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.600.000 قطعه

تلفن شرکت

041-34443221 

کدپستی

51839-19886 

آدرس

تبریز- خیابان راه آهن- جنب کوی گلستان